Internet, integritet, Äldrerådet och motiv

Är integritetsfrågorna (som konsekvens av internet; FRA, Ipred, datalagring) verkligen en generationsfråga?

Jag tror inte det, men ibland får man ju sina tvivel på ärligheten bakom motiven hos Äldrerådet. Unga människor har något att kämpa för – de äldre (inte pensionärsålder) har för mycket att förlora. De som vuxit upp i politikens korridorer har inget yrkesliv att falla tillbaka på. Alldeles för i politiken saknar adekvat utbildning och realkompetens för något annat yrke. Vad politiker gör görs i syfte att undvika att halka ur sin gemenskap, även om det är på bekostnad av väljarnas förtroenden.

PS. Varför behöver jag alltid, när jag går till riksdagen.se, behöva ansluta om en gång för att den ska laddas?