Knäckebröd, Windowsaids och RSS-Svensson

Jag var hos min knäckebrödsupplier idag och med hjälp av hjärndistraktion så fick jag smälta lite av korkskruvarna i huvudet jag fick av att peta crap-kod i PHP och bash.

Hos knäckebrödsuppliern så körs det dock Windows och det är lika frustrerande som på vilken dator som helst. Fast det är i alla fall XP, så man vet redan på vilka sätt datorn kan irritera en – till skillnad från t.ex. Vista där Microsoft hittat på helt nya sätt att förstöra ens liv.

I vart fall får det mig att tänka på följande IRC-citat:

jag tycker ludvigs lillasyster sade kloka saker härom dagen, “när man använder windows vet man inte bättre, men när man väl lämnat det och kört linux(ubuntu) så kan man aldrig gå tillbaka”

Det ger mig hopp för denna världs framtid. När folk märker att alternativet blir “Vista eller Ubuntu” när ingen dator längre stöder (stöds av) Windows XP… Ja sanna mina ord, då kommer frälsningen! Även om the year of the Linux desktop lär vara längre bort än Canonicals livslängd 🙂

Ubuntu logga
Ubuntu-logga

Fast nä okej. Vista var ju så dåligt att allt Microsoft släpper efter det, aka Windows 7, kommer att upplevas som suveränt. Hurv.

Men mitt hopp för framtiden stärks dock på vägen hem från knäckebrödar’n. Två randoms, kille och tjej, som går längs vägen och pratar om något de läst. Vips säger en “ja, jag har ju den i min RSS-reader!”. Det värmde i hjärtat att höra “RSS” yttras av någon jag inte känner till för en gångs skull. Jag kan nu hoppas för mig själv att denna person utgör medelkunskapen för en Svensson-datoranvändare.

Det finns hopp, my dear internets.

INDOKTRINERABARNEN INDOKTRINERABARNEN

<xcasex> fiiint
<xcasex> ser på bobster med pojkarna
<xcasex> där harman just haft ett inslag om hur fildelning dödar musikbranchen och låtit en del musiker tala om hur dåligt det är med fildelning. sen för fildelningssidan av debatten låter man far & son från maskinen tala för det.
<xcasex> fiiiint.
<xcasex> jävla idioti
<xcasex> fy fan för propaganda i barnprogram
[…]
<MMN-o> xcasex: Vilka musiker?
<xcasex> MMN-o: nåt jävla pudelrockband jag aldrig hört talas om
<xcasex> “vi förlorar upp mot 95-100% av vår försäljning pga. fildelning”
<xcasex> tror det var the poodles

Jo, för the Poodles vill ju alla lyssna på. Deras usikstil blev väl mättad i slutet av 80-talet?

IRC on the subject of Whale scientists

Before I paste the IRC log, have you noticed my new, pretty favicon? Werzie made the original years ago. I liked it so much that I made a tiny 16×16 pixel version to represent me in the blog world.

Representing myself reminds me that I should present myself picture-wise here as well. So readers get that PERSONAL TOUCH, you know.

<K`Tetch> anyone able to tell me what statsvetare och valforskare  means?
<aes> statsvetare=political scientist
<MMN-o> K`Tetch: Statsvetare is someone who has studied political science
<aes> valforskare=election+researcher
<MMN-o> yeah
<K`Tetch> ah ok
<K`Tetch> i got the polictical scientist
<klaramao> and valforskare election scientist
<K`Tetch> didn’t know about the other
<K`Tetch> thanks
<MMN-o> Political scientist sounds MUCH MORE FUN than what it is.
<razor> K`Tetch: valforskare could also be one who studies whales
<aes> Strictly, stats+vetare: State+know:er
<K`Tetch> i know, MMN-o
<razor> the word for whale and election is the same in Swedisn
<MMN-o> I picture like… A prime minister who shoots rockets and stuff.
<MMN-o> Peewwwwww
<MMN-o> valforskare is also “whale scientist”
<MMN-o> That too sounds more awesome.
<razor> scientist/researcher actually
<MMN-o> K`Tetch: Are you sure you’re reading the right texts? Perhaps you should read about marine biologists and rocket scientists.
* MMN-o stops trying to be funny.
<K`Tetch> so, swedish has the view, that politicians are ungainly big hulks of blubber, wailing all the time, and constantly spounting out their blow-hole
<razor> K`Tetch: not politicians, but elections

Upphovsrätt problematiserar äganderätt

<MMN-o> Alltså.
<MMN-o> Bör jag kunna måla graffiti
<MMN-o> och sedan anmäla kommunen för upphovsrättsintrång
<MMN-o> när de spolar bort det?

Det tycker jag, i enlighet med lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är
[…]
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,

Okej, så om jag ritar något (framställer ett alster av bildkonst) så tillfaller mig upphovsrätten automatiskt.

3 § Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.
Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.

Och inte heller får annan än upphovsrättsinnehavaren besluta om ändring av verket.

Med Ipred ställs upphovsrätten mot äganderätten. Ska den vars ägda objekt jag målat på ha rätt att ta bort mitt konstnärliga verk, eller ska jag få behålla rätten att besluta om verkets kvarvarande?

Jag medger att upphovsrätten inte innebär att jag bör gå skuldfri från att ha gjort intrång i någons äganderätt. Dock – när väl verket finns på fastighetsägarens vägg – är det rätt av denne att kränka min upphovsrätt?

  • Om man står på fastighetsägarens sida bör man, enligt Ipred-förespråkares logik, vara mot upphovsrätten.
  • Står man på graffitimålarens sida bör man väl, ganska uppenbart, inte respektera äganderätten.

Tänk er nu att man anser att Ipred är ett hot mot integriteten. Står införskaffningen av bevis för upphovsrättsintrång över rätten till grundlagstadgad privat kommunikation?