Irony of the day: Chinese Democracy

The person who shared songs from Guns N’ Roses latest album “Chinese democracy” has gotten a sour bite of the US “democracy”. 2 months house arrest, a $30.000 fine and he’s forced to participate in making an anti-piracy propaganda video. The Wired reports:

Kevin Cogill was arrested last summer at gunpoint and charged with uploading nine tracks of the Chinese Democracy album to his music site — antiquiet.com. The album, which cost millions and took 17 years to complete, was released in November and reached No. 3 in the charts.

Now. Who the fuck spends 17 years making an album? Are we really to believe that Guns N’ Roses has actively worked on their latest album for almost two decades? Hell no. Just ignore that part entirely. I’d prefer it if the news reported that “Guns N’ Roses hasn’t released anything at all the last 17 years”. If it’s even relevant to the article.

Antiquiet, internet home of the sentenced Kevin “skwerl” Cogill, also reports on the verdict:

As you may have heard, our very own Kevin “Skwerl” Cogill has been caught up in a web of bullshit with the Recording Industry Association of America for the past year, following his arrest at gunpoint for streaming nine new Guns N’ Roses tracks prior to the fizzled decade-and-a-half-in-the-making release of Chinese Democracy.

Also, arrest at gunpoint?! Why on earth is the FBI involved in hunting down filesharers? In no way whatsoever can that be justified. Especially not considering how filesharing benefits the commercial music industry as a whole as well as individual artists.

So fuck you, Chinese Democracy of RIAA.

Update 2009-07-15, 18:55 CET: Haha, the album Chinese Democracy wasn’t really that amazing. I’m ashamed to even link a Google search for the torrent… Sigh. Why did they have to release it? Guns N’ Roses were awesome legends, but now they’re just any other generic rock band…

Bokbål och gamla datorböcker

hethane har hittat en massa coola böcker om informationsteknologi, datorer och hur super awesome det är med det samhälle som håller på att växa fram. Många böcker försvann spårlöst i stora eldlågor, men några bevarades i hemlighet för att inte förstöras av den rådande svenska IT-fientliga regimen.

Vi tar min favoritbok av dem, som jag föll för omedelbart. “Datorer – på vems villkor?” av Anita Kollerbaur och Hans Köhler, en kursbok i datakunskap 10p som utarbetats i samarbete mellan Utbildningsradion, universiteten och Liber Hermods.

Sedan i mitten av 1960-talet har vi haft en debatt om datorernas inverkan och om vilka åtgärder som ev borde vidtas. Vissa stora frågor har upplevts som personligt engagerande av ganska många människor, t ex frågan om personregistrering och integritet.

Slående likheter med dagens Piratpartiet hittas omedelbart. Seriöst, det där är första stycket i inledningen och det är en exakt kopia av samhällets utveckling idag på 2000-talet. Det blir dessutom inte sämre senare i boken.

Dator-analfabetism Den nya stora debatten som förs i massmedia handlar om kunskapsklyftorna, och den är en viktig bidragande faktor bakom den nya “utbdilningsexplosionen”. Alla måste skaffa sig kunskap inom dataområdet. Man fruktar att de som redan lämnat skolan kan bli “en förlorad generation” av datorilliterater.

Ja, nu ställer jag mig frågan när sittande politiker lämnade skolan… När boken skrevs 1985 var datakunskap ett obligatoriskt ämne i skolan. T.ex. Beatrice Ask som är född 1956 missade väl detta med nästan 10 år? Fredrik Reinfeldt – som det yngre alternativet till statsminister nästa år – missade det nog ganska just såpass med födelseåret 1965.

Vidare finns det, på så gott som varje slumpat uppslag jag gjort, jättebra information och analyser. Från 80-talet ffs.

De största bristerna finns när det gäller utbildningen om de mer övergripande frågorna om datoriseringen. En sådan utbildning efterfrågas heller inte lika mycket eftersom de akuta problem som uppkommer efter installationen av datorn [i yrkesmiljö] känns viktigast för de berörda just då. Man inser inte att datorn är ett samhällsfenomen. De organisationsförändringar som kan väntas på grund av datatekniken kanske förändrar sättet att se på utbildningen. Men det kommer att ta lång tid.

Så lyssna nu här: Ni “etablerade politiker” (och övriga) som läser här. Varför ägna “hundratals möten och analystimmar” till att förstå Piratpartiets valseger? Vill ni ha ett smidigare alternativ så håller jag lösningen i min hand med en kurs i datakunskap på 10p. Det finns till och med ett kapitel som heter “Medborgarinflytandet och datorerna” och mycket bra politikrelaterat snack.

Jag kopierar gärna boken åt er… (bara jag fixar mig en scanner!)

Godwin’s ultimate theorem: Internet could’ve stopped Hitler

The most prominent Internet law, which predicts all internet users’ behaviours, has now been ultimately rendered in a proposal: The internet might have stopped Hitler.

Nobel prize winner has said that information technology may have helped to stop Hitler’s plot to take over the world.

“Who knows, if the Internet had existed at the time, perhaps Hitler’s criminal plot would not have succeeded – ridicule might have prevented it from ever seeing the light of day,” he said.

The question is, with the political and social climate of the world back then, had not Nazi Germany been able to get their word out to other nations as well as England (pictured here as a democratic nation) could’ve “stopped Hitler”? The governments would not have played the good guy-role, had the Internet existed. England wasn’t any better than USA, Germany, Russia or any other “great nation” back then. Basically all governments back then were – what we’d call it today – racist, undemocratic and rather immigrant unfriendly.

I do, however, believe that the internet may have helped ordinary citizens reach out and effect their governments decisions. You see, who’d want their internet penpal in another country to risk dying? It’s the low-level people-to-people connections that make the Internet so democratic and unbordered.

Also, I don’t really understand what he meant by “ridicule might have prevented”. Ridicule? Like in a scenario where Adolf Hitler invites people to the Facebook group Ausrotten die Juden, then someone would join and spam him with goatse and tubgirl links causing him to give up hope in a “superior human race”?