Återkallar Ipred-anmälan, gör ny snart

hethane juridik
2009-07-07, Umeå

 

 

Med anledning av svarande i mål Ä5097-09 som hävdar avsaknad av uppgifter som sökes i Mikael Nordfeldths ansökan om informationsföreläggande önskar sökande återkalla ärendet.

Noteras bör dock att svarande har yttrat sig i ärendet genom den avdelning för “Speciella Utredningar” inom koncernen TeliaSonera AB med dotterbolag (inklusive svarande juridisk person) hanterar ärenden av denna typ.

Härmed återkallas Ä5097-09 från Södertörns tingsrätt av sökande part, Mikael Nordfeldth, enbart i syfte att väcka en ny ansökan om informationsföreläggande mot annan juridisk person inom samma koncern. Suck.

>¨+<` <’-|’ “^~’`*`”
MIKAEL NORDFELDTH
870228-8617