L2200: 2.6 kernel configuration

The IBM N2200 is rather kinky when it comes to newer Linux kernels. The one I’ve had most success with is 2.6.24, so that’s the one I’ll describe in this post.

First of all, kernel configuration. (I’ll fill this in later)

And now it’s time for patching the kernel. (I’ll fix .diff patches later) Graphics are powered by the AMD Geode GX1 chip but from my experience it won’t (always) work out of the box without setting another default resolution probe. This might depend on BIOS versions, but I’ll investigate that further on. So edit the GX1 framebuffer driver like so the 640×480 is 1024×768 at the static definitions in drivers/video/geode/gx1fb_core.c

static char mode_option[32] = “1024×768-16@60″;
static int crt_option = 1;
static char panel_option[32] = “”;

Next up, root device detection. Apparently with SCSI emulation (at least), the CF card won’t be identified correctly. Or so it seems. Anyhow, I’ve personally implemented the following fallback in init/do_mounts.c on line 469 (just above mount_root();):

if (ROOT_DEV == 0)
ROOT_DEV = Root_HDA1;

mount_root();

Now just make and get a cup of coffee.

After compiling this, you will have the kernel arch/x86/boot/compressed/vmlinux (no, not bzImage or anything like that). Of course the troubles aren’t over yet! The IBM N2200 won’t be able to read this due to the ELF header count specified as 2, something I think started showing up with Linux 2.6.

Even though I prefer not editing binaries with a hex editor blindly, it seems to be the only working solution for IBM’s buggy BIOS to my (limited) knowledge. So fire up your preferred hexeditor (like hexedit) and set position 0×2C to the hexadecimal value 01 instead of 02.

Now put your patched, hexedited kernel in the root of your previously debootstrapped system. Make sure to name it kernel.2×00. Pray that it will work.

L2200: partitions and debootstrap

fdisk $CF_CARD
Setup the partitions so the first isn’t too big for the N2200 BIOS to mount. I recommend 256-512 MB for the first primary partition. Then partition further systems along your personal own conviction for /usr, /var or even /home. Remember that apt will want to cache stuff in /var/cache/apt/archives, unless you do a magic ftpfs mount of kernel.org 🙂

Following this you can re-insert the CF card (or udevadm trigger I suppose) or probe your new partitions to get UUID values for your future fstab. My list turned out to be the following. Your UUIDs and drive names will differ:

# ls -l /dev/disk/by-uuid|grep sdd
51c371e3-45ca-4ed0-ac9b-1401db7a8ce9 -> ../../sdd5
81f94c5b-4319-4c3c-b413-36634c32e708 -> ../../sdd7
cb7bbb36-b65f-4e29-88a6-e9b36f44e2a0 -> ../../sdd8
cb880d31-9509-46e2-90c6-7fc2e9189c17 -> ../../sdd6
eee1b774-5bc4-41e4-a469-8ca58dbe88b8 -> ../../sdd1

 

After making filesystems (use ext2 for / at least), mount it somewhere smart and debootstrap a system. Of course, you need debootstrap for this, which is in the default Ubuntu repository at least. To avoid having to create your own /dev nodes, include udev in the minbase variant of your favorite deb-based system. gpgvapt-utilscronntpdateopenssh-server as well as vim-tiny are also good for your health. To make your internet life easier, the netbase utilities, iputils-ping and a dhcp client are recommended.
debootstrap --variant=minbase --include=udev,gpgv,apt-utils,cron,ntpdate,openssh-server,vim-tiny,netbase,iputils-ping,dhcp3-client jaunty /mnt/l2200

Edit your debootstrapped system’s hostname, chroot into the environment, set the root password for future use and then open up /etc/fstab to make sure your partitions are mounted at boot. You might have to alias vim=vim-tiny.
# echo l2200 > /mnt/l2200/etc/hostname
# chroot /mnt/l2200
@l2200:/# passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
@l2200:/# vim /etc/fstab

Now. Time to get your UUIDs ready and setup your /etc/fstab. An easy way to get a pastable output is the command for i in /dev/sdd?; do echo -en “#$i\nUUID=” ; sudo vol_id –uuid $i; done

# L2200 /etc/fstab config for MMN-o
proc    /proc   proc    defaults        0 0
tmp     /tmp    tmpfs   defaults        0 0
#/dev/sdd1
UUID=eee1b774-5bc4-41e4-a469-8ca58dbe88b8       /       auto    defaults        0 0
#/dev/sdd5
UUID=51c371e3-45ca-4ed0-ac9b-1401db7a8ce9       /usr    auto    defaults        0 0
#/dev/sdd6
UUID=cb880d31-9509-46e2-90c6-7fc2e9189c17       /var    auto    defaults        0 0
#/dev/sdd7
UUID=81f94c5b-4319-4c3c-b413-36634c32e708       /srv    auto    defaults        0 0
#/dev/sdd8
UUID=cb7bbb36-b65f-4e29-88a6-e9b36f44e2a0       /var/cache/apt/archives auto    defaults        0 0

Just to make this complete, we’ll add network settings as well. That’s in /etc/network/interfaces

# L2200 /etc/network/interfaces for MMN-o

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Running dpkg-reconfigure -p high -a (which will take a while and require some input) is a rather easy way to make your system behave without screaming about various problems related to a totally unconfigured system. If you want fanatic control over the settings, do it with -p low.

Now, all we should need is a kernel. That’s quite a bit of trickery, so it’ll need a second blog post.

Återkallar Ipred-anmälan, gör ny snart

hethane juridik
2009-07-07, Umeå

 

 

Med anledning av svarande i mål Ä5097-09 som hävdar avsaknad av uppgifter som sökes i Mikael Nordfeldths ansökan om informationsföreläggande önskar sökande återkalla ärendet.

Noteras bör dock att svarande har yttrat sig i ärendet genom den avdelning för “Speciella Utredningar” inom koncernen TeliaSonera AB med dotterbolag (inklusive svarande juridisk person) hanterar ärenden av denna typ.

Härmed återkallas Ä5097-09 från Södertörns tingsrätt av sökande part, Mikael Nordfeldth, enbart i syfte att väcka en ny ansökan om informationsföreläggande mot annan juridisk person inom samma koncern. Suck.

>¨+<` <’-|’ “^~’`*`”
MIKAEL NORDFELDTH
870228-8617

Mitt Ipred-ärende

TeliaSonera AB Network Sales “innehar inte den information som sökanden begär”. TeliaSonera AB Network Sales är alltså enligt TeliaSoneras “Speciella Utredningar” fel svarande part. En annan juridisk person, som inte vet något – vilket verkar gälla inom hela TeliaSonera-koncernen eftersom samtliga jag pratat med inte kunnat svara på var ansökan bör skickas.

Enligt en rådman på Södertörns tingsrätt bör jag återkalla Ä5097/09 och lägga ett nytt ärende med en annan – korrekt – juridisk person som svarande part.

Hade jag ringt förra veckan hade Annika Östlund, som besvarade min ansökan om informationsföreläggande till tingsrätten, varit på jobbet. Jag känner mig dum i huvudet som dragit på det såhär länge.

Det som gäller nu är i alla fall som sagt att återkalla mitt existerande ärende och öppna ett nytt. TeliaSonera AB Speciella Utredningar sade på telefon nyss att jag bör kunna skicka till dem. Hade Annika Östlund inte hunnit gå på semester hade jag nog fått klarare besked. Frågan är varför de inte skrev möjlig svarande part i yttrandet…

TeliaSonera AB
Speciella Utredningar
85187 Sundsvall

I övrigt så ifrågasatte de bevisningen (som ePhone gjorde…) samt påpekade att jag ö.h.t. inte påvisat min upphovsrätt till verken i sig.

Hur bevisar man sin upphovsrätt? Ska det ens behövas? Det var ju inte direkt så att Danowsky & Co. visade att Jan Guillou verkligen hade skrivit sin bok…

I vart fall har Network Sales (trots att det är Speciella Utredningar-sektionen av TeliaSonera AB som hanterade det?) yrkat ersättning för rättegångskostnader “med ett belopp som kommer att anges senare”. Nice.

Jag lägger upp inscannat material som skickats mig från Södertörns tingsrätt på den här bloggposten framöver, om ingen hunnit gå förbi och begärt ut aktbilaga 6 från Ä5097-09 än…

PS. Vad har hänt med Ipredkoll? Har svärmen tagit semester? Föga förvånande förvisso.

Pirater till kommunerna härnäst?

Mattias Bjärnemalm diskuterar hur riksdagslistorna ska se ut. Att överlåta till distrikten att bestämma listorna tycker jag låter som en bra idé, vilket ger en lokal prägel men inte utesluter “kändisröster” heller.

Personligen ligger dock kommunvalet närmast hjärtat. Att få möjlighet att diskutera piratpolitik i kommunfullmäktige vore en väldigt betydelsefull del av den grogrund Piratpartiet behöver för att föra in Sverige i informationssamhället.

“Vad kan pirater göra i kommunen?” är den vanligaste frågan jag får på detta. Så låt oss ta en stund att fundera på detta, skriva ner det i ett slags manifest och ställa upp med det till 2010 års nationella val. Mina omedelbara förslag är:

  • Open source till skolor och kommunverksamhet! (jämför rikspolitiken för öppen källkod)
  • Avskaffning av nätfilter/-censur i kommunala anslutningar. (Umeå kommun är i alla fall hemska)
  • Främja [lokal] amatörkultur, för ett bredare, mer diversifierat kulturliv.
  • Arbeta för införande/upprätthållande av sund övervakningspolicy.
  • Se över möjligheter för en öppnare och effektivare dokumenthantering (format samt tillgänglighet).

Vilka andra pirater i Sverige tycker att Piratpartiet ska in på kommunnivå? Riksdagsvalet är mycket viktigare för många än EU-, kommun- och landstingsvalet. Det innebär att färre proteströstar på ett mindre parti som Piratpartiet och hellre lägger sitt förtroende i de stora vallöften [som sällan upprätthålls]. Därför kan vi förlora på att lägga allt krut till riksdagen, när även kommunpirater skulle kunna göra en oerhörd skillnad!

Ni som kämpar med riksdagsvalet, go go go! Jag ställer t.ex. gärna upp som riksdagskandidat. Däremot har jag tänkt lägga mitt engagemang på att arbeta fram en piratpolitik för kommunerna. De som vill hjälpa till, hör av er till mig så internetar vi lite.

Update: Länsstyrelsen verkar vara de som beslutar om kameraövervakning enligt folk. Jag har dålig koll. “Pysslar inte landstingen med typ sjukvård?” är ungefär vad jag tänker. Fram tills regeringens nya kulturpolitiska reform drivs igenom, då tar de alla kulturarrangörers statliga stöd också…

Update 2: Jag har även utvecklat lite varför vi ska bygga informationssamhället i kommunerna redan nu.

Feministiskt Initiativs #4 kommenterar min jämställdhetssyn

Liv Öberg Nilsson, #4 på Feministiskt Initiativs EU-lista, kommenterar en väldigt kort diskussion hon förde med mig efter en debatt i Örnsköldsvik tidigare idag (onsdag).

Min kommentar på hennes blogg blev följande. Bland annat för att jämna ut de missförstånd hon verkar ha gentemot Piratpartiet samt tolkningen av min argumentation:

Halloj! Jag tyckte inte att ni inte kan prata om mäns våld mot kvinnor innan man vet motsatta förhållanden. Däremot kritiserar jag att man bygger en världssyn på ett ovetenskapligt sätt.

Eftersom du avbröt konversationen abrupt så tycker jag det är lite oförskämt av dig att dra förhastade slutsatser från en oerhört kort dialog.

Vad jag säger i debatter om feminism – som du nämnde att PP inte har ställningstaganden om – är förövrigt högst personligt och påverkar inte min piratpolitik. Det är som det som är hela grejen med att vi bedriver princippolitik snarare än en ideologi.

Piraternas jämställdhetspolitik är i sig så simpel som att människor är människor och alla människor bör behandlas lika.

Min personliga uppfattning är att segregera baserat på godtyckliga definitioner, typ hudfärg, sexualitet eller kön, resulterar i en diskriminering av individer.
Att säga “kvinnor är utsatta för förtryck” är, hur metaforiskt talat det än är menat, i sig en kraftig diskriminering. Det befäster en uppfattning att man bör skilja människor från andra människor.

Det finns inget EU- eller riksdagsparti som önskar ojämställdhet för kön eller annan egenskap hos människor. Piratpartiet står för medborgerliga rättigheter för alla – och det är just så att alla utsätts och hotas av integritetskränkande lagstiftning idag.

Fri, oövervakad kommunikation kommer sedan i längden att leda till breddad och ökad jämställdhet och samförstånd lokalt såväl som globalt.

Att tillåta människor umgås och samspråka gränslöst är en förutsättning för jämställdhet. Därför är Piratpartiet ett bra val även för den som är intresserad av dessa frågor, utan att vilja diskriminera mellan t.ex. män och kvinnor.

Nämnas bör även att internet typ är det bästa ever för jämställdhet. Försök nu applicera genusteori på internet. I dare you.

Veronica Svärd (fi) noterar även hon Livs inlägg. Här är kommentaren jag skickade in till Veronicas blogg:

Värt kan vara att läsa min kommentar. Att jag hävdat att FI inte arbetar för jämställdhet är ord satta i min mun. Vad jag kritiserat är metodiken.

En jämförelse kan vara att om Piratpartiet hade kämpat för fri fildelning och endast fri fildelning. Nu är det dock snarare en konsekvensfråga av vår inställning till medborgarrätt applicerad på modern informationsteknik.

Nedbrytandet av patriarkala strukturer genom att “bara för att” smocka in fler individer av ett specifikt kön i EU-parlamentet “för att det är för många gubbar” är ett oerhört dåligt sätt – enligt mig personligen – att skapa/upprätthålla ett jämställt samhälle.

Varför inte uppmana att skicka ungdomar till Bryssel t.ex? Schyman t.ex. bidrar ju endast till gammelväldet.

Något som är jobbigt är att båda de länkade (fi)-bloggarna kräver godkännande av kommentarer innan de publiceras. Blurgh… Kanske är default-inställning på Blogspot förvisso, men så länge länkar inte inkluderas ser jag inte varför man ska hindra att hastiga diskussioner äger rum…

Ipredinated S02E04: Motgång hos mina medkämpar

Jan Guillou och övriga, som mig, upphovsrättsinnehavare och kreatörer i Sverige har stött på motstånd! Nätoperatören Ephone med personuppgifterna för första Ipred-fallet har sagt ifrån på bevisgrund. Ephone anser att beviskraven måste ställas mycket högt för att kunna kräva ut annars enligt lag skyddade personuppgifter. Skärmdumpar kan ta sig i röwet.

Och Ephones VD säger att om domstolen kommer fram till att de ska lämna ut kundens namn så kommer de att göra det.

Fast helt bulletproof verkar det ju inte vara. Tyvärr pysslar inte vinstdrivande företag med civil olydnad eller motsvarande, det får vi överlämna till folkrörelsen med fildelare.

Solna Tingsrätt säger att de siktar på att vara färdiga med första Ipred-fallet innan midsommar. Hoppas de håller samma schema för mig också!

Förhoppningsvis är Telia, som medverkat mången gång i SÄPO-samarbete för avlyssning och dylikt, mer villiga att lämna ut uppgifterna! Så jag slipper någon uppkäftig ISP som värnar om sina kunders djupt demokratiskt stadgade rättigheter.

Vi i Piratpartiet tycker givetvis att för icke-kommersiella syften ska fildelning vara tillåtet. … men det säger ju sig självt, fildelning är inte kommersiellt per definition. Det är ett uttryck som del av socialt nätverkande.

Dyrare konserter pga fildelning?

Roskildefestivalen säger att artisterna kräver högre ersättning för liveframträdande. Mig veterligen så kan man inte ens kontakta någon “stor artist” personligen. Inte för att prata väder, inte för att fråga om åsikter och – faktiskt – inte för att diskutera gage.

Allt sker genom bokningsbolagen (som ägs av skivbolagen, right?). Den ordinarie procentsatsen här vet jag dock ej vad den är, men poängen är att “de stora artisterna” inte är inblandade mer än att de önskar gage och har viss rätt till skälig ersättning, boende på schysta hotell, varma bubbelbad och en nära vänkrets som ska få reseersättning.

Jag är inte insatt nog själv för att reda ut det här. Vad kostar större artister att boka egentligen? Under 50.000kr för ett gig har jag fått för mig är omöjligt för 80-talets topplisteinnehavare i alla fall. Dagens artister, som ändå må vara mycket större och mer (av fler) eftertraktade, är billigare än så har en fågel viskat till mig.

Ikväll spelar Timbuktu på Umeå Folkets Hus. Han lär förvisso vara värd mer än 50.000kr – om staden han uppträder i är stor nog – så kanske 325kr/biljett (dyrt!) känns berättigat för många. Och nog kommer det fler än 150 besökare trots att Umeå är ett piratnäste där vi mördar industrier varje dag…

Italien + dumstrut => skamvrå

En krönika i DN frågar om det är dags att ställa Italien i skamvrån. Fetstil av mig.

Amnesty International påpekar för EU-parlamentet att lagar som slår mot romer inte kan isoleras från ett samhällsklimat präglat av “hatuttalanden, hotelser och upprepade attacker mot romerna”. Till grund för åtgärderna mot “nomader” ligger undantagslagar som ger myndigheterna extraordinära befogenheter och som normalt tillämpas vid naturkatastrofer.

[…]

Men nu har fyra frivilligorganisationer, två av dem romska, kommit med en djärv idé. Nicefördraget, EU:s “grundlag”, ger unionen möjlighet att officiellt ställa ett medlemsland i skamvrån om det finns “en klar risk” att det “allvarligt åsidosätter” viktiga principer om demokrati och mänskliga rättigheter.

Är det inte dags att tillämpa den paragrafen nu och ställa Italien i skamvrån? frågar de fyra organisationerna i en skrivelse till EU, där de räknar upp undantagslagar, attacker mot romer och hårresande uttalanden från italienska politiker.

//Ingrid Hedström i krönika för DN

Jo, det är dags att ta fram dumstruten och fösa iväg Italien ett tag.

Nyheter om: Beatrice Ask & Silvio Berlusconi

IFPIs historia som grundar sig i det fascistiska Italien under Mussolinis tid (inte för att det är särskilt mycket mindre diktatur idag…) är gamla nyheter.

Det som var nytt igår (metaforiskt talat) var kopplingen mellan Beatrice Ask, Sveriges nuvarande justitieminister, och filmindustrin – som inom juridiken är nära partners med fascist-IFPI.

Det som är nytt idag (fast egentligen igår, icke-metaforiskt talat) är såväl Beatrice Ask som säger “vi måste få ordning på det här nätet” rakt ut i SVT. I samma veva av nyheter märker jag att Silvio Berlusconi uttalar sig mycket likt detta:

“The G8 has as its task the regulation of financial markets… I think the next G8 can bring to the table a proposal for a regulation of the internet.”

Visst, de kanske har olika metoder att få ordning på nätet. Beatrice Ask låter privatpersoner göra polisarbete medan Silvio Berlusconi skickar kravallpoliser som slår ner alla uppstudsiga istället.

Dock är likheten i vad de vill uppnå slående. Privata intressen ska enligt Ask och Berlusconi använda lagboken för att censurera och handikappa internets funktion, syfte och metod.